אם במודע ואם שלא במודע, אנו מכירים בקשר בין נשימה לנפש בשפת היום יום שלנו. אנו מדברים על קוצר נשימה בעת התרגשות, או על עצירת נשימה בעת ציפייה או התרוממות רוח. אנו מצביעים על מופלאות נוף מרשים עלידי תיאורו כעוצר נשימה. כאשר אנו מוכנים , לאחר תקופת תשישות, להמשיך להתקדם, אנו מדברים על יכולת נשימהמחודשת. כאשר אנו אומרים שמישהו שואף למטרה , אנו משתמשים במילה הקשורה לנשימה. כמובן, קיים גם הביטוי נשימה כבדה שמובנו הנו רגשי.

שינויים ברגשות, ובעיקר אם הם חזקים, משתקפים בדפוסי נשימה ומשפיעים השפעה חזקה על הזרימה החלקה והמתמשכת של הנשימה. פחד, למשל גורם לנשימה מהירה ושיטחית. כעס גורם לשאיפות קצרותו מהירות ולנשיפות חזקות ומהירות. ובמצבי חרדה, הנשימה הנה גם כן מהירה ולפעמים בקצב בלתי קבוע. צער עמוק מתבטא בהתייפחות, ואילו הקלה מתבטאת באנחה. כאב גורם לפעמים לעצירת נשימה ויכול להביא לשינוי בנשימה וברגשות. לאות זאת רגשות כגון שמחה, אהבה וסלחנות מעודדים נשימות איטיות, חלקות ושוות ותחושה כללית של שלווה ורווחה. הלם פתאומי או הפתעה גורמים ליצירת מעין נשימה פרדודסלית: פעולה רפלקסיבית של נשימות כבדות, ובו בזמן הרחבת החזה ואימוץ הבטן. אם מצב הגורם לתגובה כזו חוזר לעיתים קרובות, יתרגל הגוף לדפוס נשימה זה ויתנגד לו פחות ופחות. לאחר זמן קצר יגרמו אפילו לחצים קטנים לסוג תגובה שכזה. ומאחר שהנשימה והרגשות תלוים זה בזה, יוכל דפוס נשימה פרדוקסלי ליצור מחדש ולחזק את האקלים הרגשי המקורי – וכאן נוצר מעגל קסמים. מאחר שהיחסים בין הנשימה לנפש הם הדדיים, אנו יכולים לחולל שינוי במצבינו הרגשי על ידי שינוי מודע של דפוס הנשימה שלנו.

עובדים בתחום הבריאות במוסדות לחולי נפש שמו לב לכך שלמרבית החולים יש נשימה שטחית: נשימתם בדרך כלל מוגבלת לחזה, והאוויר הנשאף פנימה מגיע אך לעתים רחוקות לחלקים העמוקים של הריאו. דבר זה מזיק להם מבחינת הבהירות השכלית שלהם. אם תסתכלו על מישהו הנמצא בדיכאון עמוק, למשל, בוודיא כמעט ולא תבחינו בנשימה שלו. מוגבלות נשימה זו גם הובחנה לעיתים קרובות אצל אנשים העוצרים את נשימתם בתקופות מתוחות ולחוצות כדי לעצור בעד זרימת תחושות רגשיות מכאיבות . דפוס נשימה כזה נוטה להפוך להרגל. על ידי דיכוי מידי של דברים מכאיבים וסילוקם מהזיכרון, כדאי למנוע מאיתנו פגיעה, אנו גם פוגעים בנשימה המרפאת והמעניקה חיים.
אי הנעימות והכאב הכרוכים ברגשות קשים כגון עצב, כעס והתמרמרות ופגיעתם בנו נגרמים בעיקר כתוצאה מכך שאנו עוצרים בעדם ואיננו נותנים להם לחלוף דרכנו. על ידיחוויה ישירה של רגשות כאלה והרגשתם באמצעות עבודת נשימה, תוכלו לשחרר את עצמכם מרוב כבלי שליליותם.

בתקופות הילדות נהגנו פעמים רבות לעצור את נשימתינו כאשר חווינו כאב. מאחר שלא מנעו מאיתנו הרגל זה, הרי שהוא נשאר אצלנו. כאשר נעשינו בוגרים, ייתכן שהמשכנו לעצור את נשימתינו כאשר חשנו כאב גופני או נפשי. והתנגדות נשימתית כזאת עלולה רק להמשיך ולהתקיים. רגשות שאין מטפלים בהם מיד, יישארו בנפש כנושאים בלתי פתורי, וסימניהם יהיו מתח שרירים, מאבק בלתי מודע וסבל מענה.
אם נלמד להפעיל בצורה קבועה נשימה חופשית, יעזור לנו הדבר לשחרר ולסלק מנפשינו רגשות בלתי נעימים שונים שאוחסנו בה. נוכל לעשות זאת על ידי כך שנקל על עליית רגשות מודחקים או מוכחשים והוצאתם לאור ההכרה, כאשר אתם חושפים רגש לאור היום, על ידי העלאתו על פני השטח, אתם מנטרלים אותו, למעשה, מהמסתורין שבו ומחלק מיכולתו לגרום לכם כאב.

עבודת הנשימה יכולה לעזור לכם לעבד קשיים רגשיים בלתי פתורים ולהתמודד עמם בצורה יצירתית ואחראית יותר. וזאת על ידי הטיית צומת הלב אליהם בצורה המאפשרת להם לעבור באותה מהירות שבה הגיעו.
לעיתים קרובות אין אלה הרגשות עצמם המפריעים, אלא התנגדות לרגשות אלה. אם, למשל, תאפשרו לעצמכם להרגיש עצובים וכתוצאה מכך להביע את העצב על ידי בכי, הרי שתחושו את הרגש באופן פעיל במקום להתעלם מקיומו. בדרך זאת, תוכלו להרגיש את הרגש ולהתקשר עמו, לאשר את קיומו ואז להמשיך הלאה. אך אם תחנקו את העצב, הרי שאתם מסתכנים בנשיאת אותו רגש אתכם, אולי למשך שנים רבות, כנטל בלתי נחוץ. כאשר תזהו את הרגש, תקבלו אות, תרגישו אותו ותביעו אותו, קיים סיכויגדול יותר שתוכלו לעבור אלאה, אל מעבר לו, יותר מאשר במקרה שבו תתנגדו לו ותקברו אותו עמוק בתוככם. עבודה על הנשימה יכולה להיות אחת הדרכים המהירות ביותר להתגבר על התנגדות לרגשות כואבים ומציקים.

סטלה וולר
ספר הנשימה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מאמרים נוספים